Algemeen Nut Beogende Instelling

Geeft u wel eens aan een goed doel of een (kerkelijke) instelling? Dan bent u zeker niet de enige. Nederlanders doneren jaarlijks meer dan 4 miljard euro. Gelukkig maar, want zo kunnen veel mooie projecten gefinancierd worden.

U kunt uw giften misschien aftrekken van de belasting. Ook kosten die u maakt voor een (kerkelijke) instelling, kunnen aftrekbaar zijn.

 

Instellingen kunnen een verzoek aan de belastingdienst doen om hen aan te wijzen als ANBI. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn:

  • Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen.
  • Instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut.

Als deze instellingen aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.