Wings of Hope is een Nederlandse stichting die op 9 mei 1994 is opgericht tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. Het initiatief kwam van kinderen van verzetsmensen en oud-kampgevangenen uit de Tweede Wereldoorlog. Zij hadden ervaren hoe getraumatiseerd hun ouders door de oorlog waren en begrepen de noodzaak direct professionele hulp te bieden.

Uitgangspunt is de gedachte “nooit weer” zoals gezworen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Wings of Hope geeft wereldwijd praktische en poststraumatische hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. Wings of Hope heeft ervaring in het opzetten van projecten waarbij voor langere tijd lokale specialisten worden opgeleid en ingezet. Er wordt gewerkt met lokale professionele hulpverleners, die vaak zelf ervaring hebben met oorlogsgeweld. Zij weten als geen ander hoe het is om hulp te krijgen. Zij zijn bekend met de cultureel religieuze gevoeligheden die daarbij een rol kunnen spelen. samenwerking met Nederlandse specialisten kunnen zij onderwijzers en hulpverleners trainen in het onderkennen van symptomen van een trauma en helpen bij het opzetten van een behandelingsprogramma. Wings of Hope beschikt altijd over een betrouwbaar netwerk ter plaatse. De hulpverleners werken nauw samen met scholen omdat daar al snel duidelijk wordt of een kind hulp nodig heeft.

Wings of Hope realiseert zich dat zomaar geld geven geen optie is. Liever bieden zij jongeren kansen. Kansen die ze zelf moeten oppakken op de weg naar een nieuw zelfstandig leven. “Wij bieden waar nodig psychosociale ondersteuning en begeleiden bij scholing en werk. Wij helpen dus niet, maar werken samen met jongeren. Er is sprake van wederkerigheid. Van beide partijen wordt initiatief en inzet verwacht. Daarbij kiezen we voor kleinschaligheid en duurzaamheid. Wings of Hope blijft dan ook zolang als nodig is. Ieder leven op weg naar een nieuw zelfstandig leven is er één. Het is onze overtuiging dat alleen dan ook daadwerkelijk successen geboekt kunnen worden”.

Meer info: www.wingsofhope.nl