Onder het motto "Door, voor en van Veteranen" wil de Stichting Veteranen Actief een platform bieden aan voormalig militairen met ervaringen in oorlogs- en rampgebieden om hun krachten te bundelen en terug te keren naar deze gebieden om gezamenlijk de doelstelling van de stichting te bewerkstelligen. 

“Realiseren van hulp aan de lokale bevolking
met wederopbouwprojecten
in voormalige oorlogs- of rampgebieden.

Vredesmissies zijn vaak slechts gedeeltelijk succesvol. Lang niet alle schade kan worden hersteld. Militairen ervaren hun missie vaak als onvoltooid en kunnen de ervaringen van de uitzending niet altijd even gemakkelijk accepteren. Uit diverse (wetenschappelijke) onderzoeken komt naar voren dat er een aanzienlijke groep veteranen in meer of mindere mate moeite heeft met de verwerking van de uitzending. 

Veteranen hebben ervaren wat het is te leven in een naoorlogs land. Vanwege deze ervaringen tijdens hun missies zijn velen van hun graag bereid om nu als mens, en niet als militair, een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van door oorlog of rampen getroffen gebieden.

De gevoelens van machteloosheid tijdens de uitzending kunnen zo omgezet worden in daadkracht. De onderlinge verbondenheid die deze uitzendingen zo heeft gekenmerkt zorgt ervoor dat men graag bereid is de handen uit de mouwen te steken en zo hulpverlening aan de lokale bevolking en wederopbouw mogelijk te maken.

Veteranen Actief wil voor deze veteranen een platform zijn om deze daadkracht om te zetten in projecten in voormalige oorlogs- en rampgebieden.

Voor meer informatie omtrent veteranen en hun geschiedenis: www.veteraneninstituut.nl