De stichting wil een aanmerkelijke bijdrage leveren om de levensomstandigheden van inwoners in de regio Srebrenica te verbeteren. De stichting zet hier projecten op die op korte termijn en langere termijn succes zullen boeken. Daarnaast organiseert de stichting terugkeerreizen voor Dutchbat veteranen.

De stichting draagt een warm hart toe aan Nederlandse soldaten en veteranen. Voor oud Dutchbatters en mensen die een binding hebben met Dutchbatters (bijvoorbeeld familie, vrienden en kennissen) organiseert de stichting terugkeerreizen naar Srebrenica. Het doel van zo’n reis is de Dutchbatters de kans te geven terug te keren naar Srebrenica.

In 2007 werd er voor het eerst een reis georganiseerd door Kamp Westerbork. In 2010 en 2011 zijn er daarna als voorloper op de stichting al kleinschalige reizen georganiseerd. De ervaringen zijn overwegend positief en geven ruimte voor een persoonlijk programma.

Meer info: www.projectfalcon.nl