Donaties en schenkingen

Ook u kunt onze vrijwilligers ondersteunen met hun projecten.

Mocht u niet tot de veteranen gemeenschap behoren en u bevindt zich op deze pagina dan bent u blijkbaar betrokken bij de doelstellingen van de Stichting Veteranen Actief en wilt u een bijdrage leveren. 
Wij verwelkomen vooral donaties vanuit de eigen veteranen gemeenschap, maar u begrijpt natuurlijk dat ook uw steun welkom is om te komen tot de doelstelling welke de stichting voor ogen staat.
Buiten financiële donaties worden ook materiele donaties aanvaard, weliswaar in overleg en onder bepaalde voorwaarden. U kunt contact op nemen met de secretaris van de stichting. Stuur een e-mail aan:
rob.scholte@veteranen.nl

Donaties

U kunt aansluiten bij de "Vrienden van Veteranen Actief". Uiteraard zijn er ook andere manieren op Veteranen Actief te steunen. Door giften middels een machtiging geeft u ons de zekerheid dat wij onze projecten op lange termijn kunnen blijven voortzetten, maar ook uw eenmalige donatie is van harte welkom en wordt door ons goed besteed!

Penningmeester Stichting Veteranen Actief
Hearewei 15
9035EG Dronryp

IBAN: NL36RABO0127086285
Rabobank Leeuwarden

KvK nr: 39096106
Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland
RSIN: 817184156

 

Klik hier om u aan te melden bij de "Vrienden van Veteranen Actief"

 

Gift van een gift

Natuurlijk kunt u ook een speciale gelegenheid gebruiken om onze organisatie te steunen. Naast of in plaats van cadeaus kunt u bijvoorbeeld bij een verjaardag, huwelijksfeest of jubileum geld inzamelen wat ten goede komt aan de projecten van de Stichting Veteranen Actief.

Welke wijze van donatie u ook gebruikt, 
wij willen u bij voorbaat danken voor uw steun en 
zullen er zorg voor dragen dat uw bijdrage 
optimaal besteed zal worden.

Het bestuur van de Stichting Veteranen Actief.