ShelterBox reageert direct als er een (natuur-)ramp is en stuurt zodra het veilig is en meestal binnen een dag een ShelterBox Response Team naar rampgebieden. 
Daarna leveren wij waar nodig onmiddellijk (2-3 dagen) ShelterBoxen met noodonderkomens aan mensen die door de ramp hun thuis zijn kwijtgeraakt.

Wij brengen zo snel mogelijk "waardigheid, onderkomen en warmte" terug in een rampgebied, zodat mensen vanuit die situatie hun leven weer kunnen opbouwen.

Elke box is een noodhulppakket met een familietent voor 10 mensen . Met deze kwaliteitstent en andere essentiële gebruiksvoorwerpen om te kunnen eten, drinken en slapen, kunnen mensen die dakloos geworden zijn door een (natuur-)ramp zich weer tijdelijk, zeg minimaal zes maanden redden. Wij gaan er van uit dat een overheid na circa zes maanden de belangrijkste infrastructuur weer heeft hersteld.


De kernwaarden van ShelterBox zijn:

-  herstel van menselijke waardigheid,
-  zo snel mogelijk voorzien in een kwalitatief goed, maar tijdelijk onderdak en
-  mensen zo warmte geven om het herstel op te pakken.

Meer info: www.shelterbox.nl