Nog één keer een project in Bosnië, daarna stopt Veteranen Actief!

zaterdag 29 februari 2020

 

De afgelopen maanden hebben we gesproken over de toekomt van Veteranen Actief. Daarbij hebben we gekeken naar 3 factoren: vrijwilligers, projecten en financiën. Op al deze 3 factoren zien we een terugloop. Met lood in onze schoenen moeten we daarom melden dat we gaan stoppen. Maar niet zomaar!

Onze vaste kern van vrijwilligers wordt ouder en neemt afscheid en er komen bijna geen nieuwe vrijwilligers bij. Het vinden van een geschikt project is steeds lastiger, gelukkig zien we dat 25 jaar na dato de wederopbouw op veel plaatsen succesvol is. Het werven van fondsen voor projecten wordt steeds lastiger en is eigenlijk volledig afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. Met pijn in ons hart kunnen we daarom niet anders dan concluderen dat het bestaansrecht en draagvlak voor Veteranen Actief onvoldoende is. 

Nog één keer een project
We willen Veteranen Actief niet als een nachtkaars uit laten gaan. We gaan daarom ons best doen om nog één keer een project te doen. Dit project staat gepland voor september 2020, zodat we voldoende tijd hebben voor het werven van fondsen. Nog één keer met zijn allen de schouders eronder en dan op een mooie manier afsluiten. Daarna stoppen alle zichtbare activiteiten van Veteranen Actief.